Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de onderstaande voorwaarden goed. Deze vormen met de Informatie over de Huur en de Huisinformatie de condities voor uw boeking. Door te boeken bij Vida Rústica accepteert u deze condities.

 

1 Reserveren

U kunt via het internet reserveren, dan wel per e-mail, per telefoon, of per post. Al  deze manieren van reserveren zijn bindend.

 

2 Reserveringskosten

Per Boeking wordt  € 25,- reserveringskosten in rekening gebracht. Bij een combinatieboeking van meerdere vakantiehuizen in opeenvolgende weken worden de reserveringskosten slechts éénmaal berekend.

 

3 Bevestiging boeking en betalen

Zodra wij uw reserveringsformulier ontvangen hebben en de huiseigenaar het vakantiehuis voor u heeft geblokkeerd, sturen we u een Prereservering. Na uw akkoord sturen wij u de Boekingsbevestiging en de factuur voor de huur plus de reserveringskosten, en eventueel de borgsom. Op dat moment komt er een contract tot stand tussen u en de eigenaar van het vakantiehuis van uw keuze.

Een aanbetaling van 30% van de huur dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging aan Vida Rústica betaald worden. Zodra we uw aanbetaling ontvangen hebben, sturen we u een informatiebrochure met alle benodigde informatie. De rest van de huur moet 6 weken voor uw aankomst betaald zijn. Vangt de huurperiode binnen 6 weken na reserveren aan, dan moet direct het hele bedrag betaald worden. Indien de huur niet op tijd door ontvangen is, heeft Vida Rústica het recht om uw Boeking te annuleren (conform clausule 6).

 

4 Verantwoordelijkheid voor de huurder

De huurder (degene op wiens naam het vakantiehuis geboekt is) is gedurende het verblijf aansprakelijk voor het vakantiehuis, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. De huurder dient schade die door hem of zijn medehuurder is veroorzaakt aan de huismanager te melden en te vergoeden. Deze mag voor uw vertrek het vakantiehuis controleren. Vida Rústica heeft het recht dergelijke schade op u te verhalen.

 

5 Verantwoordelijkheid van Vida Rústica

Wij zijn verantwoordelijk dat het vakantiehuis dat u bij ons boekt overeenkomt met de omschrijving in de brochure en op het internet. Komt het vakantiehuis niet overeen met onze belofte door een fout van onze medewerkers of leveranciers, zullen we dit meteen proberen op te lossen. Lukt dit niet, zullen we u een compensatie betalen in overeenstemming met het gederfde vakantieplezier, ten hoogte van maximaal de huur van het vakantiehuis.

Voor ongemakken door tussentijdse verandering buiten onze schuld en/of medeweten zijn wij niet aansprakelijk. Ook kan Vida Rústica niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade aan eigendommen en ziekte, verwondingen of dood van de huurder of anderen aanwezig in het huis gedurende de huurperiode.

 

6 Annulering door de huurder

Vida Rústica raadt huurders sterk aan voor de reis een annuleringsverzekering af te sluiten. Een annulering dient u ons telefonisch en schriftelijk door te geven. Wij zullen uw annulering bevestigen. Reserveringskosten worden niet gerestitueerd. Indien u binnen 7 dagen na reserveren annuleert zal Vida Rústica de door u betaalde huur restitueren. Als de Boeking meer dan 7 dagen na de reservering, en meer dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode geannuleerd wordt dient 30% van de huur betaald te worden. Als de Boeking minder dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode annuleert, dient 100% van de huur betaald worden. Als uw huurperiode binnen minder dan 6 weken na reserveren aanvangt heeft u geen recht binnen 7 dagen kosteloos te annuleren en is 100% van de huur verschuldigd.

 

7 Annulering door Vida Rústica

In het onwaarschijnlijke geval dat Vida Rústica een Boeking moeten annuleren,  zullen wij u onmiddellijk informeren en trachten een alternatief vakantiehuis aan te bieden. Als er geen voor u acceptabel alternatief geboden kan worden, zal Vida Rústica de huurder onmiddellijk alle betalingen restitueren; de huurder heeft dan geen recht op verdere compensatie.

 

8 Klachten

Mocht ondanks onze kritische selectie en controles het vakantiehuis niet aan uw verwachtingen voldoen, dient u onmiddellijk de huismanager op de hoogte te brengen. Neem, ingeval uw klacht niet opgelost wordt, direct contact op met Vida Rústica, zodat we u tijdens het verlijf kunnen helpen bij het oplossen ervan. Het voortijdig verlaten van het vakantiehuis, zonder wederzijdse overeenstemming, ontslaat Vida Rústica van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Problemen die niet tot uw tevredenheid zijn opgelost kunt u schriftelijk bij ons melden binnen 2 weken na de huurperiode.

 

9 Toegepaste wetgeving

Eventuele conflicten als gevolg van dit contract zullen onder Nederlandse wetgeving beoordeeld worden.